Trang chủ > hội chợ triển lãm > hội chợ triển lãm

LINKREST đã tham dự Hội chợ MIFF Malaysia 2023

2023-03-15

Giường sofa và giường sofa đang phát triển ở thị trường Malaysia cho cả thị trường xuất khẩu và nội địa, chúng tôi đang giới thiệu ngày càng nhiều cơ chế giường sofa khác nhau cho thị trường này và đặt đại lý HHL tại địa phương để được hỗ trợ kỹ thuật tốt hơn và dịch vụ đào tạo kỹ thuật sản phẩm mới.

HHL có một đội ngũ bán hàng và dịch vụ chuyên nghiệp đã làm việc cho thị trường này hơn 20 năm và đội ngũ này đã được LINKREST đào tạo về các kỹ năng cho cả cơ chế giường sofa và cơ chế giường sofa bởi LINKREST vào năm 2018.